Ungcamp.dk

En forsvarer!

I min hverdag læser jeg jura på 4. år i København og jeg har altid drømt om at blive forsvarsadvokat. Hvis man overtræder en lov i Danmark så bliver man straffet. Enten får man en bøde, ryger en tur i fængsel ellers får man af vide at man skal udføre samfundstjeneste eller i en eller anden form for behandling.

Når forsvarsadvokaten går i retten for sin klient vil han gøre alt hvad han kan for at hans klient får den mildeste straf som muligt. Han vil som regel starte med at sige at “min klient erklærer sig skyldig men…” eller “min klient erklærer sig ikke skyldig”. Resten af hans tale overfor dommeren vil være baseret på klientens vidneudsagn som forsvarsadvokaten må stole på er rigtigt. Det betyder også at klienten i princippet godt kan skjule nogle ting for advokaten for ikke at blive dømt. Nogle gange sker der dog det at anklageren vinder og det er den risiko man løber ved at gå i retten.

I bibelen forholder det sig helt anderledes. I 1 Johannes brev 2,1- 2 står der:

Mine kære børn, jeg skriver det her for at hjælpe jer til ikke at synde. Men hvis I synder, så har vi en, der taler vores sag og går i forbøn for os hos Faderen, nemlig Jesus Kristus, som selv er syndfri. Han har allerede ved at ofre sit liv for os påtaget sig straffen for alle vores synder, ja, ikke kun for vores, men for alle menneskers synder. (Bibelen på hverdagsdansk)

Tænk engang at have Jesus som forsvarsadvokat. Så skal man ikke tænke på om man taber sagen fordi der står en anklager på den anden side som er bedre end ens egen forsvarer eller en dommer der mener man skal straffes. Her bliver man ikke enten straffet eller frifundet for Jesus har allerede frifundet dig,  hvor mange gange du så “overtræder lovens grænser” og synder. Det eneste krav er at du tror på ham – intet andet!

Frem til Ungcamp 2013 vil vi med jævne mellemrum ligge en refleksion af et vers fra 1. Johannes brev ud på ungcamp.dk. Følg med her på siden eller på Facebook.

Udgivet den af Niels Friberg
Kategorier 2013, Reflektioner