Ungcamp.dk

Vand fra dag nul

    Før alt andet blev skabt var vandet der. Dette billede af den første dag stammer fra Nuremberg Chronicle og lavet i 1493

Før alt andet blev skabt var vandet der. Dette billede af den første dag stammer fra Nuremberg Chronicle og lavet i 1493

Allerede i andet vers i biblen nævnes vand. Vandet udgør et eller andet element på den anden og tredje skabelsesdag i beretningen om hvordan Gud klargjorde en verden hvori kronen på hans skaberværk skulle leve.

Jorden var dengang tomhed og øde, der var mørke over urdybet, og Guds ånd svævede over vandende. (1. Mos. 1,2)

Vand udgør altså en central del af vores eksistens. Gud udrydder ikke vandet da han begynder at forme verden, nej han bruger det som en måde at skabe liv og muligheder – han beholder vandet som et nødvendigt element for opretholdelsen af liv, tænk på, at han også skaber liv der skal leve i vandet og ikke kun af vandet. På mange måder har vand altså eksisteret før vi har og bl.a. derfor bliver det også et centralt element i mange lignelser, forklaringer og billeder senere hen i bibelen; vi kan alle relatere til det som noget fuldstændig nødvendigt for opretholdelse af liv. Gud selv skabte det og ville det præcis sådan – Herren være lovet i Hans Visdom.

Frem til Ungcamp 2014 vil vi med jævne mellemrum ligge en refleksion ind på ungcamp.dk. Følg med her på siden eller på Facebook.

Sara Schumann

Alder:
27 år
Beskæftigelse:
Studerende
Antal gange på UngCamp:
9. gang på Ungcamp i år
Udgivet den af Niels Friberg
Kategorier 2014, Reflektioner